Välkommen! Logga in:
Info om Log4j
Vår leverantör av BeOnline, Reserach Metrics försäkrar att deras utrustning, inklusive Shopmetrics plattform, inte använder den kod/bibliotek som Log4j utvecklat av Apache, och är därför inte berörda av denna sårbarhetsrisk.
E-post eller Användarnamn

Lösenord
Vi önskar alla kunder, medarbetare och mystery shoppers, GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!